› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Archiwum 2012


Ogłoszenie o przetargu nr ZP 20/2012/TS
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieograniczony
na realizację zadania:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Stadionu Zimowego w Tychach

Termin realizacji zadania: 01.02.2013 r. - 31.01.2014 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 21 grudnia 2012 r. do godz. 11:00

Miejsce złożenia ofert: Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 21 grudnia 2012 r. o godz. 11:15
w Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy

Kontakt w sprawie procedury: Joanna GrzywaczPliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Odpowiedzi na pytania
   Ogłoszenie wyników postępowania
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 16:16,
13.12.2012 r.

godz. 09:26,
27.03.2013 r.

815

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca