› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Na dostawy

Zamówienia publiczne

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na tej stronie ogłoszenia dot. zamówień publicznych zestawiono w 3 rozdziałach wg rodzaju zamówień: na dostawy, na usługi, na roboty budowlane. Aby do nich dotrzeć, należy wybrać odnośnik (link) nad tytułem tego objaśnienia. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale wyniki postępowania. Poniżej zamieszczono wykaz zamówień.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

Nazwa Termin
Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie 05-07-2022
Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie 22-12-2021
Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie 14-12-2021
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Stadionu Miejskiego Tychy 09-12-2021
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Stadionu Miejskiego Tychy 20-10-2001
Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie