› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Roboty budowlane

Informacja

Zamówienia poza ustawą

W tym katalogu umieszczane są ogłoszenia dotyczące zamówień poza ustawą Prawo zamówień publicznych. Postępowania zestawiono w 3 rozdziałach według rodzaju zamówień na: na roboty budowlane, na usługi, na dostawy. Aby do nich dotrzeć, należy wybrać odpowiedni odnośnik (link) w Menu podmiotowym po lewej stronie.

Informacja o wyniku postępowania konkursowego umieszczana jest przy danym ogłoszeniu, niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.

Wszystkie postępowania konkursowe są jawne, chętnych Wykonawców zapraszamy na otwarcie ofert.