› ZAŁATW SPRAWĘ


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Elektroniczny Urząd

Załatw sprawę

Dział serwisu ZAŁATW SPRAWĘ będzie w przyszłości ułatwiał załatwienie niektórych spraw bez potrzeby odwiedzania siedziby Spółki. Tymczasem można się tutaj dowiedzieć, jaka jest procedura załatwiania konkretnej sprawy: gdzie ją załatwić, jakie należy złożyć dokumenty, jakie wnieść opłaty, w jakim czasie sprawa powinna być załatwiona, a także pobrać odpowiednie druki formularzy niezbędnych do przedłożenia podczas składania wniosku.

Tutaj znajdują się -> ogólne informacje o trybie załatwiania spraw, tutaj -> omawiany jest tryb załatwiania spraw, tutaj można pobrać -> wzory wniosków i formularzy.