› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Informacje ogólne

Ważne informacje

Tyski Sport Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Gospodarczym 13 kwietnia 2011 roku pod numerem 000383275.

Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Gmina Miasta Tychy. Kapitał zakładowy Tyskiego Sportu S.A. wynosi 147 078 780 PLN - w pełni opłacony.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Na tej stronie przedstawiamy wybór podstawowych informacji o Tyskim Sporcie S.A.

Aby zapoznać się z interesującą Państwa informacją, prosimy kliknąć poniżej wybrany odnośnik.


Podstawowe dane
Misja