› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Na dostawy


Ogłoszenie o przetargu nr ZP 3/2021/TS
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieograniczony
na realizację zadania:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Stadionu Miejskiego Tychy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w https://tyski-sport.logintrade.net lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 20 października 2021 r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 20 października 2001 r. o godz. 09:15
w

Informacje uzupełniające:
Niniejszym informuję, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej https://tyski-sport.logintrade.netPliki do pobrania:
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 14:22,
14.09.2021 r.

godz. 14:22,
14.09.2021 r.

1040

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca