› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Archiwum 2012


Ogłoszenie o przetargu nr ZP 15/2012/TS
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieograniczony
na realizację zadania:

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania pn.: Modernizacja stadionu miejskiego w Tychach wraz z wyposażeniem

Termin realizacji zadania: 30 miesięcy od udzielenia zamówienia

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 29 listopada 2012 r. do godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert: Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 29 listopada 2012 r. o godz. 10:15
w Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy

Wadium w wysokości 110 000,00 zł należy wpłacić
w terminie do: 27 listopada 2012 r.
na rachunek banku: PKO Bank Polski,
nr konta: 63 1020 2528 0000 0302 0311 8783

Kontakt w sprawie procedury: Joanna Grzywacz

Kryterium oceny ofert:
cena 100%Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do publikacji
   Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji
   SIWZ
   odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ
   odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ - 2
   Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - wysłane do publikacji
   odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ - 3
   Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze
   Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z oświadczeniem
   Ogłoszenie wyników postępowania
   Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia wysłane do publikacji
   Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia po publikacji
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 15:49,
16.10.2012 r.

godz. 09:27,
27.03.2013 r.

1369

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca