› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Archiwum 2018


Ogłoszenie o przetargu nr ZP 11/2018/TS
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieogranivzony
na realizację zadania:

Czarter samolotu pasażerskiego na potrzeby Spółki Tyski Sport S.A.

Termin realizacji zadania: do 09.09.2018

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w bip.tyski-sport.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 24 lipca 2018 r. do godz. 11:00

Miejsce złożenia ofert: Tyski Sport S.A.,ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 24 lipca 2018 r. o godz. 11:10
w Tyski Sport S.A.,ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, pokój delegata

Kontakt w sprawie procedury: zamowienia@tyski-sport.plPliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamowieniu
   SIWZ
   Odpowiedzi na pytania/zmiana SIWZ
   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
   Informacja z otwarcia ofert
   Oświadczenie grupa kapitałowa
   Ogłoszenie wyników
   Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 13:30,
13.07.2018 r.

godz. 13:08,
14.11.2018 r.

219

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca