› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Archiwum 2018


Ogłoszenie o przetargu nr ZP 02/2018/TS
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieograniczony
na realizację zadania:

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO TYCHY

Termin realizacji zadania: 12 miesięcy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Termin złożenia ofert: 23 stycznia 2018 r. do godz. 09:00

Miejsce złożenia ofert: Tyski Sport SA ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy Sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 23 stycznia 2018 r. o godz. 09:10
w Tyski Sport SA ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy Pokój delegata

Kontakt w sprawie przedmiotu: Zamowienia@tyski-sport.plPliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Odpowiedzi na pytania
   Informacja z otwarcia ofert
   Oświadczenie - grupa kapitałowa
   Ogłoszenie wyników postępowania
   Ogłoszenie wyników postępowania 01.02.2018
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 11:38,
15.01.2018 r.

godz. 12:36,
13.07.2018 r.

393

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca