› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Archiwum 2012


Ogłoszenie o przetargu nr 7
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieograniczony
na realizację zadania:

Dostawa odzieży i sprzętu sportowego dla sekcji piłki nożnej

Termin realizacji zadania: od daty zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 19 marca 2012 r. do godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert: Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 19 marca 2012 r. o godz. 10:15
w Tyski Sport S.A., ul. Barona 30, lok. 326, 43-100 Tychy

Kryterium oceny ofert:
cena 100%Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Ogłoszenie o wyborze oferty
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 14:26,
09.03.2012 r.

godz. 11:34,
14.05.2012 r.

894

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca