› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Archiwum 2012


Ogłoszenie o przetargu nr 2
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieograniczony
na realizację zadania:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w Tyski Sport S.A., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 31 stycznia 2012 r. do godz. 10:00

Miejsce złożenia ofert: Tyski Sport S.A., Al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 31 stycznia 2012 r. o godz. 10:15
w Tyski Sport S.A., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, sekretariat

Kryterium oceny ofert:
cena 100%Pliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Zał. 1A
   Zał. 1B
   Zał. 2 i 2A
   Zał. 3A
   Zał. 3B
   Zał. 4A
   Zał. 4B
   zmiana SIWZ
   Ogłoszenie o wyborze oferty - zadanie 1
   Ogłoszenie o wynikach - unieważnienie - zadanie 2
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie - zadanie 1
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 15:53,
23.01.2012 r.

godz. 14:42,
12.03.2012 r.

930

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca