› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Na dostawy


Ogłoszenie o przetargu nr ZP 13/2018/T4
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieograniczony
na realizację zadania:

DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO DLA SEKCJI HOKEJA NA LODZIE

Termin realizacji zadania: do 30.03.2019

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w bip.tyski-sport.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 14 listopada 2018 r. do godz. 09:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 14 listopada 2018 r. o godz. 09:10
w

Kontakt w sprawie procedury: zamowienia@tyski-sport.plPliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamowieniu
   SIWZ
   Informacja z otwarcia ofert
   Ogłoszenie wyników
   Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 19:50,
06.11.2018 r.

godz. 17:43,
16.06.2019 r.

280

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca