› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Na dostawy


Ogłoszenie o przetargu nr ZP 02/2019/TS
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieogranizczony
na realizację zadania:

Dostawa sprzętu sportowego dla sekcji hokeja na lodzie

Termin realizacji zadania: do 31.05.2019

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w bip.tyski-sport.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 8 lutego 2019 r. do godz. 09:00

Miejsce złożenia ofert: Tyski Sport S.A.,ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 8 lutego 2019 r. o godz. 09:10
w Tyski Sport S.A.,ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, pokój delegata

Kontakt w sprawie procedury: zamowienia@tyski-sport.plPliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Informacja z otwarcia ofert - CZĘŚĆ i
   Informacja z otwarcia ofert - CZĘŚĆ II
   Oświadczenie grupa kapitałowa
   Ogłoszenie wyników - CZĘŚĆ I
   Ogłoszenie wyników - CZĘŚĆ II
   Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 13:23,
31.01.2019 r.

godz. 17:42,
16.06.2019 r.

310

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca