› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Sprawozdania


Karta informacyjna dokumentu

klasyfikacja: Sprawy organizacyjne
   
znak, nr: Tyski Sport S.A>/0114/2/2018
nazwa: Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
z dnia:
dotyczy: Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
tekst - treść:  Dokument Adobe Acrobat 
   
wnioskodawca: Dział Finansowy
organ decydujący: Tyski Sport Spółka Akcyjna
prowadzący: Dział Finansowy
przechowuje: Dział Finansowy
   
obowiązuje od:
data zmiany:
termin ważności:
ogranicz. dostępu: Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
podstawa prawna:
Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 14:51,
05-07-2018 r.

godz. 14:52,
05-07-2018 r.

1220

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca