› POMOC


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Informacja publiczna

O prawie do informacji publicznej i Biuletynie Informacji Publicznej

6 września 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o dostępie do informacji publicznej. Ustawa określa, czym jest informacja publiczna, prawo dostępu do informacji publicznej, obowiązki jej udostępniania. Aby zapewnić dostęp do informacji publicznej, Sejm RP zdecydował w ustawie o utworzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

    Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej ,
  2. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, a także przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,
  3. udostępniania na wniosek obywatela w przypadku informacji publicznej nieumieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  4. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Tymczasem nie ma tutaj jeszcze żadnych informacji, ale wkrótce będą.
Zapraszamy jutro..., pojutrze...!.