› MENU PODMIOTOWE


Tyski Sport S.A.

Spółka Tyski Sport S.A powstała w marcu 2011 roku. Jej udziałowcem jest gmina Tychy. Podstawowym celem działalności spółki jest budowa nowoczesnego stadionu. Drugim ważnym zadaniem jest zarządzanie dwoma zespołami sportowymi - hokejowym oraz piłkarskim.

Tyski Sport S.A. - więcej


Redakcja BIP

Redaktor odpowiedzialny:
Joanna Grzywacz-Kieca
tel.: 506384482
e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl


Na dostawy


Ogłoszenie o przetargu nr ZP 05/2019/TS
Tyski Sport Spółka Akcyjna

ogłasza

przetarg nieograniczony
na realizację zadania:

Sukcesywne dostawy odzieży sportowej dla sekcji sportowych będących w strukturach Tyskiego Sportu S.A.

Termin realizacji zadania: 24 miesiące

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Specyfikcję istotnych warunków zamówienia można odebrać
w bip.tyski-sport.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin złożenia ofert: 16 maja 2019 r. do godz. 10:15

Miejsce złożenia ofert: Tyski Sport S.A.,ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, sekretariat

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 16 maja 2019 r. o godz. 10:30
w Tyski Sport S.A.,ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, pokój delegata

Kontakt w sprawie procedury: zamowienia@tyski-sport.plPliki do pobrania:
   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia
   Odpowiedzia na pytania, wyjaśnienia SIWZ
   Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia SIWZ 14.05.2019
   Informacja z otwarcia ofert
   Oświadczenie grupa kapitałowa
   Ogłoszenie wyników
   Zawiadomienie o unieważnieniu czynności i unieważnieniu postępowania
 


Metryczka informacji

Data wpisu

Ostatnia zmiana

Odwiedzin

Opublikował(a)

Odp. za treść

godz. 11:57,
08.05.2019 r.

godz. 11:57,
08.05.2019 r.

477

Joanna Grzywacz-Kieca

Joanna Grzywacz-Kieca